OMAL S.p.A. şunu beyan eder:
Ürünlerde bulunan SVHC'lerin (top vana, kelebek vana, koaksiyel ve eğik yerleşimli pnömatik valfler, dördüncü çeyrek dönüş pnömatik aktuatörler, elektrikli aktuatörler) varlığına dair değerlendirme, her zaman Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayımlanan aday liste son sürümüne göre güncellenir;
Bu maddelerin ve içerdikleri ürünlerin yönetimi için özel yöntemlere gerek yoktur, normal kullanım koşullarında veya ömrünün sonunda imha edilirken, mevcut Avrupa yönetmeliklerine uygun bir şekilde yönetildikleri sürece;
Yönetmeliğin 33. Maddesinin 1. paragrafında atıfta bulunulan bilgiler ECHA'nın SCIP (Substances of Concern In Products) veri tabanına bildirilmiştir.

Ek - SCIP (Ürünlerdeki Endişe Yaratan Maddeler) veri tabanına bildirilen ürünlerin listesi.