OMAL, B Corp Best for the World™ 2022 arasında gösterildi!
B Şirketleri, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratmalarıyla, şeffaflıkla ve ekonomik sonuçlarını kurumsal değerlerle dengeleme sorumluluğuyla faaliyet göstermeleriyle zaten biliniyor. Bununla birlikte, Dünya İçin En İyi olmak için, bir B Corp'un doğrulanmış puanının, B Etki Değerlendirmesi alanlarından birinde dünyanın en iyi %5'ine ulaşması gerekir.
OMAL, Çevre alanında yarattığı olumlu etkiyle tanınmıştır ve geliştirmek ve tüm paydaşları için değer yaratmak amacıyla B Corp topluluğu ile işbirliği yapmaya devam edecektir.