Basınçlı Ekipman Direktifine uygunluğunun değerlendirilmesi ve OMAL ürünlerinin uygunluğunu bugüne kadar doğrulayan ve garanti eden Onaylı Kuruluş (No. 1115 Pascal Konsorsiyumu), 31.12.2022 tarihinde faaliyetini kesin olarak sonlandıracaktır. .
Bu nedenle OMAL S.p.A. 01-01-2023 tarihinden itibaren üretilen ürünler, DNV tarafından Business Assurance Italy Srl, Onaylı Kuruluş No 0496 aracılığıyla verilen yeni bir PED Sertifikasına dayalı olarak PED Direktifinin uygulanması için CE işaretini taşıyacaktır.
DNV (Det Norske Veritas), kalite güvencesi ve risk yönetiminde dünya lideridir.
OMAL, Ocak ayından itibaren Birleşik Krallık pazarındaki ürünlerin pazarlanması için UKCA işaretlemesini de uygulamaya koymuştur, bu durumda da uygunluğun doğrulanması ve UKCA sertifikası, DNV UK Limited, 0097 nolu Onaylı Kuruluş aracılığıyla DNV'ye verilmiştir.