Ayrıca bu yıl EcoVadis Altın Madalyasının OMAL SpA'ya verildiği teyit edildi.

EcoVadis'in misyonu, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını güvenilir bir şekilde değerlendirmektir. EcoVadis metodolojisi, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına (Küresel Raporlama Girişimi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ISO 26000) dayanmakta olup tarafsız ve güvenilir KSS değerlendirmelerini sağlamak üzere CSR ve tedarik zinciri uzmanlarından oluşan bir bilimsel komite tarafından denetlenmektedir.

Bu itibarla OMAL, genel amaçlı makine imalatı sektöründe EcoVadis tarafından değerlendirilen en iyi şirketler arasında %1'lik dilimde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik ve çevreye saygı yolunda şirketin gurur ve tutarlılığının bir başka unsuru.

EcoVadis 2021 Derecelendirme Sertifikası - OMAL SpA