5 Nisan 2017 tarihinde Milano Unicredit Tower’da “Hindistan’da Dediğini Yap” ve “TVO, operasyonlar için akıllı uygulama” projeleriyle 2017 Procurement Awards ödüllerinin “Etik ve Sürdürülebilir Edinimler” ve “Ekipte İşlevler Arası Edinimler” kategorilerinde birincilik ödülüne layık görülerek OMAL S.p.A Brescia muhteşem bir sonuç elde etmiştir.                                                
Jüri, “Hindistan’da Soyal Yenilikçilik modelini yineleme cesaretini” ve ikinci kategori “müşteri için değer yaratımı ışığında (TVO) sahip olma maliyetinin düşürülmesi amacıyla işlevler arası ekibi sorumlu tutma sonucunu” ödüllendirmiştir.
OMAL S.p.A, bu nedenle etkinlik, sürdürülebilirlik ve sorumluluk değerlerine uygun Tedarik Zincirinin özelliklerini belirleyerek dahili satın alma proseslerini yenileme eğilimini doğrulamaktadır.  

*Sayfa kenarında rekabette yer alan üç finalist. *Sayfa kenarında rekabette yer alan projelere katılan OMAL ekibi.