19 Mayıs 2016 tarihinde Milano Unicredit Pavilion’da “GREEN-in” projesiyle 2016 Procurement Awards ödüllerinin “Etik ve Sürdürülebilir Edinimler” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek OMAL S.p.A Brescia muhteşem bir sonuç elde etmiştir. Rekabet, Satın Alma Departmanlarının dört kategoride takip ettikleri en iyi uygulamalar üzerinden gerçekleşmiştir: En İyi Pazarlık uygulaması, Yenilik, Ekibin Satın Alma Prosesi ve son olarak Etik ve Sürdürülebilirlik.

Tedarikçilerin büyük oranda küreselleşmiş olduğu ve şirketlerin gelişmekte olan ülkelerde kaynak sağlanması için daimi olarak kendilerini uyumlaştırdıkları endüstriyel otomasyondaki gibi bir pazarda OMAL’in aşmayı başardığı güçlük ise OMAL S.p.A’in küresel vizyonunu güçlendiren Sosyal Yenilikçilik görüşünü benimseyen yükselen piyasalarda ayırt edici olan saygı, tutku ve görev duygusu değerlerini tekrar etmek olmuştur. .

“Etik ve Sürdürülebilirlik” kategorisi için OMAL S.p.A, ilk olarak daha çevre dostu üretim yöntemleri ve daha etkili pazarlık usulleri konusunda eğitim vererek ürünlerinin kalitesini ve proseslerin performansını iyileştirmek için OMAL teknisyenleri tarafından üç yıl boyunca desteklenen yerel dökme demir tedarikçisiyle arasındaki iş ilişkisinin niteliğini iyileştirmeyi amaçlayarak 2013 yılında Çin’de uygulanmaya başlayan bir proje sunmuştur.

Jüri, yalnızca fiyatı düşürmeye odaklanan “klasik satın alma mantığını aşarak yabancı bir tedarikçiyi destekleme cesaretini” ve “kesin ve kanıtlanmış sosyal ve çevresel etkilerle endüstriyel proses geliştirme yolunda uygulamalarda bulunulmasını” ödüllendirmiştir.

GREEN-in projesi, OMAL’in tüm operasyon birimlerinde entegre etmeye yeni başladığı Sosyal Yenilikçilik stratejisi “Dediğini Yap” kapsamındadır: “Güçlendirilmiş Performans” sloganını taahhüt eden ve sürdüren bir şirket için uzun ve muhteşem bir yol. 

*Sayfa kenarında üç finalist.